1. Оформляючи замовлення або реєструючись на сайті partyson.com.ua, користувач дає свою згоду адміністрації на збирання та обробку (накопичення, зберігання, адаптацію, поновлення, використання, розповсюдження, знеособлення та знищення) зазначених даних, а саме: прізвища, імені по батькові , електронної пошти, номери телефону, інших даних – з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» , іншим транспортно-експедиційним та кур'єрським організаціям, будь-яким банкам та/або фінансовим установам та третім особам (без обмеження), на свій розсуд, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України. Це положення діє без обмеження
2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана самим користувачем.
3. Суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має право:
- знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації, уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати, не раніше, ніж за тридцять календарних днів, від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що обробляються або зберігаються його персональні дані, а також отримувати склад його персональних даних, що зберігаються;
- заявляти мотивовану вимогу, власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- заявляти мотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним приховуванням, не наданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є не достовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних, до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних або до суду;
- застосовувати методи правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- вносити застереження щодо обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- Відкликати згоду на обробку персональних даних;
- знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;